bharatiya janata party (BJP) logo

Mahasampark Abhiyaan

Accessibility

BJP Mahasampark Abhiyan 2015

 
1.   Letter to Karyakarta by BJP President Shri Amit Shah : Hindi 
2.   Letter to Karyakarta by BJP President Shri Amit Shah : English 
3.   Details of Sampark Karyakarta : Cover Page
4.   Details of Sampark Karyakarta : Hindi Form
5.   Details of Sampark Karyakarta : English Form 
6.   Bharatiya Janata Party's Brochure : Front Page 
7.   Bharatiya Janata Party's Brochure : Inside Page 
8.  
Get Connected Through Your Mobile Phone
9.  मोबाइल के माध्यम से करें संवाद
10.   BJP Mahasampark Abhiyan 2015 Sticker 
11. BJP Mahasampark Abhiyan 2015 Sticker
 
12. BJP Mahasampark Abhiyan 2015 Sticker   
 13.  JILA PRASIKSHAN VARG  
     
May 22, 2015 Circular : Shri Bhupendra Yadav on Mahasampark Abhiyan Meeting on June 2, 2015 : Hindi and English
May 12, 2015 Circular : Shri Bhupendra Yadav on Mahasampark Abhiyan and open CDR and PDF Files : Hindi and English 
May 02, 2015

Circular : Shri Bhupendra Yadav on BJP Mahasampark Abhiyan Material : Hindi and English 

April 29, 2015 Letter : Er. Arun Kumar Jain on Mahasampark Abhiyan : Hindi and English 

Subscribe BJP Newsletter